fbpx

Druk 3D we wzornictwie przemysłowym

Wykorzystanie druku 3D w Twojej firmie to przede wszystkim:

  • Łatwość tworzenia kolejnych wersji projektu
  • Przyspieszenie całego procesu wytwórczego
  • Możliwość zachowania know-how wewnątrz organizacji

Wzornictwo przemysłowe nie mogłoby istnieć bez prototypów, poprzez które mamy szansę sprawdzić w rzeczywistych warunkach to, co wcześniej zaprezentowane mogło być jedynie na ekranie komputera. Zanim rozpoczniemy skomplikowany i rozciągający się do wielu miesięcy proces produkcyjny danego produktu, ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób przeprowadzimy proces prototypowania. Określenie ergonomii, funkcjonalności projektu oraz wrażeń towarzyszących odbiorowi danego produktu to bardzo ważne punkty pracy projektanta.

Projekty wzornicze dostępne za sprawą drukarek 3D to szansa na to, by dowolnie eksperymentować z formą i użytecznością. Druk 3D cechuje szybkość i niski koszt wytworzenia, dzięki czemu weryfikowanie projektów w skali 1:1 jest opłacalną częścią pracy nad nowymi modelami. We wzorze tak powstałym łatwo można znaleźć ewentualne błędy konstrukcyjne czy przeoczenia, a tym samym – wprowadzić zmiany, które będą rzutowały na ostateczny odbiór finalnego produktu.

Posiadając w rękach w pełni funkcjonalny, czyli działający prototyp, łatwiej jest ocenić to, jak będzie zachowywał się w środowisku, jaki będzie jego wpływ na otoczenie oraz jak będzie wyglądała jego interakcja z użytkownikami. Do tworzenia takich wydruków w 3D stosuje się m.in. PC-ABS-47 czy ABS-42, czyli materiały termoplastyczne o dużej uniwersalności, wytrzymałe i proste w dalszej obróbce.

Przykłady zastosowań druku 3D