Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017 > 

dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach Projektu o którego dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający.

Opracowania rozwiązania integrującego ramię robota o określonej liczbie stopni swobody z elementami technologii druku 3D FFF, pozwalającego na wydruki w tej technologii zintegrowanym w ramieniu robota manipulatorem drukującym, w określonym środowisku drukarki 3D.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017 > 

dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach Projektu o którego dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający.

Opracowania systemu sterowania drukarką 3D FFF, uwzględniającego wszystkie aspekty kontroli procesu druku 3D FFF oraz wykorzystanie technologii usprawniających obsługę drukarki oraz polepszających parametry druku, zapożyczonych z innych branż.